Month: June 2012

King’s Fashion, Hamengkubuwono X

Hamengkubuwono X, the King of Special District of Yogyakarta from 1989 until now. The complete name of Hamengkubuwono X is Sampeyan Dalem ingkang Sinuhun Kanjeng Sultan Hamengku Buwana Senapati-ing-Ngalaga Abdurrahman Sayidin Panatagama Khalifatullah ingkang Jumeneng Kaping Sadasa. Mostly, He is using… Read More ›